top of page

Inger Christensens Dejlighedssang

I 2018 udgav man en række af Inger Christensens efterladte papirer, heribladt digtet Dejlighedssang, der handler om Danmark. Vi ser vores land helt ude fra rummet og i det helt nære, og teksten veksler mellem det gode og det onde. Det onde må vi kende og tage ved lære af, så vi kan værdsætte det gode. Anne Odgård Eyermann, der er kirkemusiker og tidligere højskolelærer, har sat melodi til sangen.


En stribe af Inger Christensens efterladte papirer udkom i 2018

Da Inger Christensens efterladte papirer udkom i 2018 under titlen Verden ønsker at se sig selv, blev der åbnet for en ny skatkiste af digte fra hendes hånd. Dejlighedssang står optegnet under Digte 1990-1980 og følger efter Sang om jorden. I 1990 har Dejlighedssang været trykt i Information som Sankt Hans-sang.


Digtet er formet over Hvor smiler fager den danske kyst

Hvor Sang om jorden er digtet efter og tager sit tematiske udgangspunkt i Den kedsom vinter gik sin gang (Ambrosius Stub / Oluf Ring), jf. artiklen herom, er Dejlighedssang formet over Hvor smiler fager den danske kyst af Johannes V. Jensen og Oluf Ring. Heri besynger Johannes V. Jensen synet af Danmark set fra en rejsende, der vender hjem, og han dykker i sangen ned i naturen og i historien med de ”henfarne slægter i landets marv”.


Danmark beskrives i billeder

Ligesom i den gamle sang får vi i Dejlighedssang billeder på det Danmark, som sangen handler om.


Vi betragter Danmark fra verdensrummet

Vi zoomer i de første vers ind på landet og ser, at Danmark ligger forlist i sol som et strandet vrag. Som Johannes V. Jensen tager Inger Christensen afsæt i Danmark set udefra, men trækker perspektivet helt ud i rummet:


Nu hænger jorden igen på skrå.

Vers 1


Anne Odgård Eyermann


Vores lykke afhænger af vores fantasi og evne til at drømme

I sidste vers zoomer vi ud igen – nu klogere på det strandede skib og indbyggernes vilkår og drømme. Teksten fortæller, at vi er en del af det store verdensrum, at ”Her har vi levet som stjernefrø”. En tematik, som Inger Christensen ofte kredser om i sin digtning. Vores lykke og evne til at udvikle os bunder i, at vi har ”havblik for rummets gåder” – således beskriver hun et folks evne til fantasi og store drømme.


Når vi kender til det onde, kan vi værdsætte det gode

Gennem sangen veksles mellem den gode og den onde lykke. Det onde er katastroferne, som er vigtige erfaringer. Når vi kender til det onde, vi vil værdsætte gode tider. Tredje vers refererer til stormfloden i 1976, hvor 20.000 mennesker blev evakueret i Tønder-marsken og Ribe. Efterfølgende strømmede folk til som ved en turistattraktion:


Da går nationen til skuespil og ser på stormflod ved Højer sluse.

Vers 3


Med forventninger om flere storme og oversvømmelser i årene der kommer, grundet tiltagende klimaforandringer, er sangen næsten uhyggelig relevant, og den peger på, at vores evne til at dele, skabe relationer og opbygge fællesskaber vil være afgørende, hvis katastrofen rammer os igen.


Vi har et potentiale som folk, hvis vi står sammen

I fjerde vers nævnes bøgetræet, der siden romantikken har stået som symbolet på en danskhed gjort af ansvarlige selvstændige individer med en dyb fælles historie. Budskabet synes også at være, at vi har et stærkt potentiale som folk, hvis vi står sammen.


Melodien falder, ligesom teksten, i to dele

Som teksten falder melodien i to dele. Første del er karakteristisk ved sine rolige brudte treklange. I tredje og fjerde takt rejser melodien sig i en stejl stigning på ”og det er sommer i verdensrummet”. Måske er dette en hilsen til Inger Christensens berømte sætning:


de stiger op planetens sommerfugle

fra Sommerfugledalen.


Den anden del understreger eftertænksomheden

Anden del giver med sine brudte energiske oktavspring luft til sangens læresætninger. Den består af en åben og en lukket figur, der understreger eftertænksomheden i sætningerne.


Odgårds melodi har en åben karakter

Melodien åbner uden en klar tonearts-fornemmelse, som først etableres et stykke ind i versene. Herved underbygger den tekstens drømmende og åbne karakter.
/ Helle Solvang

Stifter og leder af Syngesalonen samt grøn folkeoplyser, dokumentarist/radiovært, kulturiværksætter, facilitator, inspirator, næstformand i Vallekilde Højskoles bestyrelse og medstifter af Københavns Højskole.Helle Solvang har en række artikler i Sanghåndbogen – læs mere og køb bogen lige HER


댓글


bottom of page